ENGAGER DE ANSATTE I ARBEJDET MED NET ZERO

 

 

Vi tror, at medarbejderne er en vigtig ressource for virksomheden at uddanne og engagere i arbejdet inden for klima og bæredygtighed.

 

Dansk brochureEngelsk brochure

Vores mission er, via en IT-løsning (back-end+app), at  gøre det nemt og enkelt for virksomheder globalt eller lokalt, at lave et fælleskab blandt medarbejderne omkring det at engagere sig og bidrage til virksomhedens arbejde med klima- og bæredygtighedsmål, strategier og implementering. Vores løsning gør det nemt for alle medarbejdere, der ønsker at bidrage, at blive en del af virksomhedens fælleskab inden for klima og bæredygtighed.

I de fleste virksomheder er arbejdet med klimastrategien fordelt på 4 områder:

 • Reducer virksomhedens egen udledning af CO2
 • Reducer CO2 udledningen i forbindelse med virksomhedens supply chain.
 • Integrerer klima i virksomhedens fremtidige forretningsstrategi.
 • Motiver virksomhedens øvrige stakeholder og det omkringliggende samfund til klimahandling.

Medarbejderne kan hjælpe virksomheden på alle 4 områder:

 • Spare CO2 og ressourcer ifm arbejdet.
 • Nye ideer og innovation. 
 • Feedback til ledelsen på mål/strategier.
 • Netværke med hinanden.
 • Dele viden og erfaringer.

Ifølge den nye IPCC rapport fra august 2021 bliver de næste 10 år afgørende for hvor store temperatur stigninger vi kommer til at opleve i fremtiden.

Derfor er der i virksomhederne  brug for en større og mere effektiv indsats inden for klima og bæredygtighed. 

Vi har udviklet en løsning vi kalder for GREEN HEROS, som kan understøtte ovenstående aktiviteter og mission.

 

GREEN HEROS funktioner

SPAR CO2

Løsningen indeholder en række forslag til klimahandlinger, som medarbejderne kan foretage på arbejdet for at spare CO2. Appen viser hele tiden hvor mange klimahandlinger alle medarbejdere har foretaget samt hvor mange kgCO2 de har sparet på arbejdet.

UDDANNELSE

Vores klimaakademi giver en virksomhed mulighed for at publisere indhold som text og video. Det kan bruges til at fortælle medarbejderne om virksomhedens klimastrategi og mål samt til artikler om klimaforandringer.

QUIZ

Medarbejderne kan via vores quiz modul afprøve deres viden om klimaforandringer eller virksomhedens mål og strategier inden for klima og bæredygtighed. Virksomheden kan selv ligge spørgsmål ind i quiz, som de gerne vil stille medarbejderne.

CO2 BEREGNER

Medarbejderne kan beregne deres personlige CO2-aftryk ved at svare på en række simple spørgsmål De har også adgang til et bibliotek med ideer til nye klimavenlige vaner og handlinger privat derhjemme..

NYE IDEER

Alle medarbejdere kan via appen komme med forslag til, hvordan virksomheden kan spare CO2 og andre resssourcer. Brugerne kan stemme på de ideer, som de tror mest på. Jo flere stemmer en ide opnår jo højere kommer den på listen.

ADVISORY BOARD

Løsningen giver ledelsen mulighed for at teste nye ideer til initiativer inden for klima og bæredygtighed. Medarbejderne kan kommentere ledelsens forslag anonymt og give det karakter mht hvor effektivt det vil være.

Kommercielle fordele

 • Fælles platform til uddannelse, samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere og ledere.

 • Større Buy-in fra medarbejderne til nye initiativer inden for klima og bæredygtighed.

 • Mere effektiv indsats og resultater i forbindelse med virksomhedens arbejde med klima og bæredygtighed.

 • Styrket medarbejdertilfredshed og engagement.

 • Bedre image og dermed mere eftertragtet som arbejdsplads for fremtidige medarbejdere (unge talenter). 

 

 

Climate Savior Challenge

Vi tilbyder virksomheder at lave en klimaudfordring, som vi kalder for “Climate Savior Challenge”.

Det er en sjov måde, at introducere medarbejderne til vores GREEN HEROS løsning. 

En klimaudfordring er en event der gør klimabevidsthed til klimahandling. I bestemmer selv  klimaudfordringens varighed (3 dage eller en uge). 

Deltagerne konkurrerer i teams via GREEN HEROS om at lave flest klimavenlige handlinger på arbejdet.

 Trin i en klimaudfordring

FORBEREDELSE

Vi hjælper jer med at planlægge jeres Climatesavior Challenge.

 

 

 

 

KICK-OFF

Vi introducerer Climatesavior Challenge for medarbejderne. Enten virtuelt via Skype eller onsite. En af vores klimaeksperter holder en inspirerende tale om klimaændringer og betydningen af medarbejdernes engagement i virksomhedens arbejde med klima og bæredygtighed.

PÅ VEJ

På Leaderboards kan deltagerne følge det totale antal klimahandlinger, det total antal kgCo2 som er blevet sparet samt se resultaterne for de enkelte teams.

 

MÅL-LINIEN

Det vindende team udpeges.

 

 

 

 

 

 

Lidt om os selv

Vi er et privatejet dansk klimatech-startup startet i 2019 og lokaliseret i København, Danmark

Vores mission er, via en app baseret løsning, at  gøre det nemt og enkelt for virksomheder globalt eller lokalt, at engagere medarbejderne  i deres arbejde med fremtidens klima- og bæredygtighedsmål, strategier og implementering.

 

Book et virtuelt møde her eller bed om info

DanishEnglishFrench